Začínalo to dřevem

Již v pravěku naši prapředkové, jakmile se usadili na delší dobu na jednom místě, začínali s drobnými úpravami terénu. V dobách chladnějších, nebo i teplejších se samozřejmě vytvářely chýše k přespání a ochraně před chladem, zvěří, nepřízní počasí, k zachování soukromí. To však samozřejmě nebylo všechno. Všechny chýše jednotlivých rodin…