Začínalo to dřevem

Již v pravěku naši prapředkové, jakmile se usadili na delší dobu na jednom místě, začínali s drobnými úpravami terénu. V dobách chladnějších, nebo i teplejších se samozřejmě vytvářely chýše k přespání a ochraně před chladem, zvěří, nepřízní počasí, k zachování soukromí. To však samozřejmě nebylo všechno. Všechny chýše jednotlivých rodin tvořily samozřejmě celek, který se například ohrazoval proti divoké zvěři, nepřátelům, aby neutekla domácí zvířata – pokud již byla chována. Také se dělaly terénní úpravy, aby se dobře chodilo třeba po svahu k řece pro vodu – vznikala první schodiště. Používalo se samozřejmě to nejdostupnější. Dřevo, kámen a hlína, případně traviny.

Stále stejně

I dnes se každý z nás snaží vyrobit si svoji chýši, která je mu domovem a také dnes se dělají terénní úpravy. A také dnes jedním z nejužívanějších prvků jsou schodiště. Jenže dne mají stupně z betonu, mramoru, skla a vedle třeba nerezové zábradlí .